Vanaf september 2014 is de opleiding Communicatie gestart met een nieuw SLB-programma met studievoortgang, loopbaanontwikkeling en professionele ontwikkeling.

Visie op studieloopbaanbegeleiding

De focus van studieloopbaanbegeleiding ligt op de persoonlijke ontwikkeling van de student, waarbij de SLB’er tijdens de studie fungeert als een klankbord. Hierdoor zal de student meer bewustwording moeten gaan ervaren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Verschillende uitdagende opdrachten door de jaren heen, een vast aanspreekpunt voor vier jaar en keuzevrijheid in het programma zullen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een competente professional die weet wat hij of zij wilt.

Hoe dan?

  • De SLB'er groeit vier jaar lang mee met de student. Hierdoor zal SLB een persoonlijker en intensiever karakter krijgen. Daarnaast heeft de student 1 aanspreekpunt binnen de opleiding.
  • De opdrachten die de studenten moeten maken voor het SLB-portfolio zijn gebaseerd op de professionele ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en studievoortgang. 
  • De student voert 4 keer per jaar een gesprek met de SLB’er, waarin hij of zij zelf de onderwerpen bepaalt. 
  • Ook worden er workshops gevolgd die de student vrij kan kiezen om zichzelf ‘bij te spijkeren’ op gewenste gebieden. 
  • De docenten worden bijgeschoold op het gebied van coaching en mogelijke problematiek die studenten kunnen ervaren tijdens hun studie. Hierdoor worden zij nog meer volwaardige gesprekspartners.
  • Als er geen match is tussen SLB'er en student kan er na jaar 1 gewisseld worden.


Onderstaand schema laat zien hoe SLB wordt ingevuld door de jaren heen.
SLB door de jaren heen opade opleiding Communicatie in TilburgGesprekken

De gesprekken worden door de SLB’er zelf ingepland, maar de student kan ook zelf een extra gesprek aanvragen. Voor deze gesprekken worden uren in het rooster vrijgehouden.

Opdrachten

Door de jaren heen maken de studenten verschillende opdrachten, die hen moeten prikkelen om na te denken over de professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Deze gemaakte opdrachten dienen vervolgens weer als gespreksstof voor de gesprekken met de SLB’er.

Workshops

Iedere student is anders, en heeft dus ook aan andere informatie behoefte. Omdat keuzevrijheid belangrijk is, worden er door het jaar heen verschillende workshops aangeboden. De studenten in jaar 1 volgen 4 workshops met als eerste workshop ‘Oriëntatie op het beroepenveld’. Gedurende het eerste jaar kiezen de studenten nog 3 workshops die ze volgen, zoals: leren leren, timemanagement, reflecteren, feedback of samenwerken. In jaar 2 worden andere workshops aangeboden. 

Inschrijven nieuwsbrief